Apie CORE projektą


 
CORE projektas naudoja sistemingą, kokybišką veiksmų, mokslinių tyrimų metodus socialinės lingvistikos kontekste, kad  ištirtų CLIL  įgyvendinimą pradinėse ir vidurinėse mokyklose 5-iose Europos šalyse. Mes skiriame ypatingą dėmesį daugiakalbiams ir oficialiai dvikalbiams regionams.  Papildysim esamą teoriją ir praktiškai patyrinėsime “kas, kur, kaip, ir kodėl” veikia.

Rezultatas bus inovatyvių, praktinių CLIL principų integravimas į nuoseklias ir nuolat atnaujinamas mokymo programas.

Projektas bus paremtas švietimo konsultantų žiniomis ir patirtimi.

 

Tikslai ir siekiai

  • Skatinti kalbos mokymąsi ir kalbinę įvairovę.
  • Stiprinti mokymosi visą gyvenimą vaidmenį, kuriant Europos pilietiškumo jausmą, paremtą žmogaus teisių ir demokratijos supratimu ir pagarba jiems, ir skatinti toleranciją.
  • Plėsti žinias ir supratimą tarp jaunų žmonių ir mokymo personalo apie Europos kultūrų bei kalbų įvairovę ir jų vertę.
  • Padėti jauniems žmonėms įgyti pagrindinius gyvenimo įgūdžius ir kompetencijas, būtinus jų asmeniniam tobulėjimui, užimtumui ateityje ir aktyviam Europos pilietiškumui.
  • Skatinti šiuolaikinių užsienio kalbų mokymąsi.
  • Remti pedagogikos metodų ir mokyklos valdymo tobulinimą.